Per vandaag kunnen aanvragen voor het VWN Tripfonds en de Sanne Deurloobeurzen voor 2021 worden ingediend. Er gelden voor dit jaar geen deadlines voor het indienen van aanvragen. In principe zal de beoordelingsjury elke drie maanden ingediende voorstellen bekijken. Geef in je aanvraag duidelijk aan of beoordeling enige haast nodig heeft, bijvoorbeeld omdat je aanvraag een activiteit op relatief korte termijn bevat.

VWN Tripfonds

Voor het VWN Tripfonds is in 2021 een budget van 6220,- euro beschikbaar. Je kunt tot maximaal 750,- euro aanvragen en je moet op moment van aanvragen lid van de VWN zijn. Geld kan worden aangevraagd voor reizen, overnachtingen en toegangskosten (denk aan congressen). Zolang de beperkingen als gevolg van COVID-19 gelden, kunnen ook kosten voor online-activiteiten worden opgevoerd. De aanvraag moet een project op het gebied van wetenschapsjournalistiek of wetenschapscommunicatie betreffen dat uitgaat boven het voor VWN-leden gebruikelijke werk en dat interessant is voor een breed publiek.

Voorstel indienen? Doe dat via: tripfonds@vwn.nu

Lees voor het schrijven van je aanvraag de voorwaarden (Voorwaarden VWN Tripfonds – VWN – Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en -communicatie Nederland) nauwkeurig door!

Sanne Deurloobeurzen

Voor de Sanne Deurloobeurzen is in 2021 een budget van 2780,- euro beschikbaar. Je kunt tot maximaal 350 euro aanvragen en je moet op moment van aanvragen lid van de VWN zijn. Geld kan worden aangevraagd voor activiteiten die je deskundigheid bevorderen (scholing, curssussen, congresbezoek). Zolang de beperkingen als gevolg van COVID-19 gelden, kan elk VWN-lid een aanvraag doen. Statutair geldt een leeftijdsbeperking tot 35 jaar, maar wegens de bijzondere omstandigheden heeft de algemene ledenvergadering daar voor dit jaar een uitzondering op gemaakt.

Beurs aanvragen? Doe dat via: sdbeurzen@vwn.nu

Lees voor het schrijven van je aanvraag de voorwaarden (Sanne Deurloo-beurzen – VWN – Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en -communicatie Nederland) nauwkeurig door!

Voor vragen kun je contact opnemen met Huub Eggen, huub.eggen@planet.nl