Voor 2018 was een budget beschikbaar van 3700,00 euro, te verdelen over twee rondes (1850,00 euro per ronde). De beoordelingscriteria waren dezelfde als in 2017.

Uitslag eerste ronde 2018

De eerste ronde van 2018 sloot op 20 mei 2018. Er werden drie aanvragen ingediend, voor een totaal bedrag van 2272,35 euro. De jury vond de aanvragen van gelijke kwaliteit en adviseerde het bestuur elke aanvraag met 616,00 euro te honoreren. De drie gehonoreerden zijn:

 1. Roel van der Heijden. Hij bezoekt de zwaartekrachtgolfdetector LIGO bij Hanford in de VS en schrijft er artikelen over voor De Ingenieur (in een special over ‘extreme engineering’) en NEMO Kennislink, als vervolg op eerdere daar gepubliceerde artikelen, gericht op een breed publiek.
  Het artikel van Roel is inmiddels gepubliceerd: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/het-onontdekte-universum-van-zwaartekrachtgolven/
 2. Rijkert Knoppers. Hij werkt aan een boek over magneetzweeftreinen en bezoekt daarvoor de conferentie Maglev 2018 in september in St Petersburg, Rusland. Hij spreekt daar een aantal specialisten op dit terrein. Hij publiceerde al eerder over dit magneetzweeftreinen in EOS, NRC Handelsblad en Technisch Weekblad.
  Inmiddels zijn de artikelen van Rijkert verschenen in NRC Handelsblad en in Milieu Magazine.
 3. Mariska van Sprundel. Zij bezoekt paleontoloog en evolutionair bioloog Stephanie Pierce van Harvard University en haar laboratorium in het Museum of Comparative Zoology in Cambridge, Massachusetts. Verder interviewt ze bij MIT Heinekenprijswinnaar neuroloog Nancy Kanwisher. Zij zal haar verhalen aan diverse media aanbieden.
  Een van de artikelen die Mariska dankzij het VWN Trip fonds kon schrijven verscheen in EOS.

Uitslag tweede ronde 2018

De tweede ronde 2018 werd voor de jury overschaduwd door het noodlottige ongeval dat Daphne Riksen in september trof. De jury maakte dankbaar gebruik van de handige beoordelingstabel die zij in 2017 had gemaakt. Zoals zo velen zal ook de jury haar missen.

De tweede ronde sloot op 15 oktober. Er werden drie aanvragen ingediend, waarvan er één niet ontvankelijk was (de aanvragers zijn geen lid van de VWN, één van de voorwaarden om te mogen indienen). De twee overige indieners vroegen samen een bedrag aan van 1124,- euro (ruim binnen het beschikbare bedrag van 1850,- euro). De jury vond beide aanvragen van uitstekende kwaliteit en adviseerde het bestuur beide gevraagde bedragen geheel toe te wijzen. De twee gehonoreerden zijn:

 1. Carolien Nout. Zij bezocht in november de Erasmus-Descartes conferentie in Parijs om informatie op te doen en met onderzoekers te spreken over kunstmatige intelligentie (AI) en toepassing daarvan op cultureel gebied, de kunst en het onderwijs, en de interactie tussen deze terreinen en AI. Nout schrijft veel voor onderwijsbladen en verwacht daar te publiceren. Ook staat een blog voor het platform Cultureel Kapitaal gepland.
 2. Jop de Vrieze. Hij werkt aan een groot project over vaccins en bezoekt daarvoor in april 2019 het World Vaccine Congress in Washington, VS, waar hij een groot aantal mensen uit wetenschap en industrie zal spreken. Ook bezoekt hij twee organisaties die respectievelijk bezig zijn met het toegankelijk maken van vaccins voor zich ontwikkelende landen, en (verplicht) vaccineren kritisch te beschouwen.

Het resterende bedrag van de rondes 2018 – 726,- euro – zal worden toegevoegd aan het budget voor de rondes 2019.