Op dinsdagavond 31 maart 2015, van 19.30 tot 21.30 uur, wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de VWN gehouden. We zijn weer terug in de Poort van Kleef, alleen heet die tegenwoordig Se7en. Te vinden: Mariaplaats 7, 3511 LH Utrecht. Voor de route zie http://www.sevenutrecht.nl/contact/route/

Alle VWN-leden zijn van harte welkom op de algemene ledenvergadering. Uitnodiging en Agenda en binnenkort ook de stukken zijn na inloggen in te zien.

Graag hebben we vooraf een idee van de te verwachten opkomst. Je kunt aanmelden via een e-mail aan secretaris@vwn.nu.