Op dinsdagavond 28 maart 2016 van 19.30 -21.30 wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de VWN gehouden in Se7en in Utrecht.

Voorafgaand aan de ALV is er vanaf 16:30 een discussiebijeenkomst met aansluitend buffet.

Aanmelden:  via secretaris@vwn.nu

Tijdens de ALV wordt ook de VWN-Publicatieprijs bekendgemaakt. Inzendingen voor die prijs graag opsturen voor 31 januari 2017 aan secretaris@vwn.nu met vermelding van datum, publicatie(medium), etc. Het gaat om publicaties verschenen tussen 1 december 2015 en 31 december 2016. De winnaar van de publicatieprijs dingt ook mee naar de European Science Writer of the Year Award.