Zoek je financiële ondersteuning voor een bijzonder wetenschapsjournalistiek project? Het VWN Tripfonds (voorheen het Boy Trip Fonds), in beheer bij de VWN, kan tot een bedrag van maximaal 750 euro reiskosten vergoeden die je voor je project moet maken.

Op 15 maart 2019 gaat de eerste ronde van 2018 open! Er is voor die eerste ronde in totaal een bedrag van 1864,- euro beschikbaar. Direct na de zomer volgt een tweede ronde, waarvoor eveneens 1864,- euro te verdelen valt.

De voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen staan hier https://www.vwn.nu/over-ons/vwn-tripfonds/  Lees deze voorwaarden goed!

De indientermijn sluit op 15 mei 2019, om 12.00 uur. Aanvragen sturen naar tripfonds@vwn.nu

De beoordeling van de aanvragen en toekenningen zijn op uiterlijk 15 juni 2019 bekend.

Het fonds wordt in opdracht van de VWN beheerd door de leden Huub Eggen (huub.eggen[a]planet.nl), Bram Vermeer (bram[a]vermeer.net) en Anouck Vrouwe (info[a]anouckvrouwe.nl). Bij hen kunt u vooraf met eventuele vragen terecht.