De VWN bestond vijfendertig jaar en zocht een luchtige manier om wetenschap over het voetlicht te krijgen. Daarom organiseerde ze afgelopen najaar in samenwerking met het NRC Handelsblad de wetenschapsgedichtenwedstrijd. Er waren ruim zevenhonderd inzendingen, waarmee is bewezen dat veel mensen er de lol van inzagen om het belang en de schoonheid van wetenschappelijk onderzoek op een speelse manier te delen.

Een kleine sneak preview: dit wordt de cover van de gedichtenbundel.

Van archeologie tot zoölogie kwamen vrijwel alle vakgebieden aan bod. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Afrikaans en Fries. De jury (Anna Enquist, Ionica Smeets, Edward van de Vendel en Marlies ter Voorde) wees uiteindelijk drie prijswinnaars aan en hechtte er daarnaast aan twee gedichten eervol te vermelden. U leest ze hier.

En nu is er VWN Wetenschapspoëziebundel. Samengesteld door Laura van den Broek, Bart de Haas en Coen van der Wolf, en voorzien van een voorwoord door oud-VWN-voorzitter Govert Schilling, bevat En dat was kennis, zeg je dan niet alleen de bijdragen van de winnaars en een selectie uit de overige zevenhonderd inzendingen, maar ook enkele gedichten van bekende auteurs die het project een warm hart toedroegen.

U kunt deze smakelijke melange van serieuze, humoristische, korte en lange gedichten bestellen via dit mailadres. Het boekje wordt u in juni toegestuurd met een factuur. De prijs van En dat was kennis, zeg je dan zal vermoedelijk rond de €26 bedragen (inclusief verzendkosten).

Dit alles zolang de voorraad strekt. VWN-leden krijgen de jubileumbundel thuis toegestuurd.