De groene-energierevolutie, aangedreven door wind- en zonne-energie is nog maar net begonnen, en er dient zich al een nieuwe vorm van energiewinning aan. Blauwe energie wordt opgewekt in oceanen, zeeën en rivieren uit golfslag, getijden en gradiënten in temperatuur en zoutgehalte. Het grote voordeel ten opzichte van hernieuwbare bronnen zoals zon en wind, is dat blauwe energie niet ‘intermitterend’ is – de energieopwekking is (min of meer) constant en niet of weinig onderhevig aan onvoorspelbare factoren zoals het weer.

Nederland zou geen waterland zijn als het deze energietechnologieën niet zou willen aanwenden om haar elektriciteitsproductie te vergroenen – en om eindelijk die kolencentrales te kunnen sluiten. Er wordt dan ook fors ingezet op onderzoek, ontwikkeling en vermarkting van blauwe-energiebronnen, zowel vanuit publieke kennisinstellingen als private bedrijven.

De dag begint om 10 uur ’s ochtends in Den Oever.

Voor meer informatie: zie de e-mail die verstuurd is vanuit de activiteitencommissie. Mocht je die niet ontvangen hebben: neem contact op met secretaris@vwn.nu.