Tentoonstelling ‘Petra. Wonder in de woestijn’, ‘Petra Revisited’, vaste presentaties Egyptenaren, Grieken, Klassieke Wereld, Nederlanders in het Nabije Oosten en Archeologie van Nederland.

programma

13.00 uur Verzamelen in centrale hal, bij Egyptische tempel.
Koffie/thee in Museumcafé

13.30 uur
Welkomstwoord en inleiding
door dr. Pieter ter Keurs, hoofd afdeling Collecties en Onderzoek
Over het Rijksmuseum van Oudheden als wetenschappelijk instituut, over onderzoek door de museumconservatoren binnen en buiten de museummuren, en over de link tussen onderzoek en technische archeologie en de tentoonstellingen die het museum organiseert.

13.45 uur
Prehistorisch Nederland onder de loep
door dr. Luc Amkreutz, conservator Nederland Prehistorie
De Noordzee was tijdens de laatste ijstijden (250.000-10.000 jaar geleden) een laagvlakte in plaats van een zee. Onderzoek van de Noordzeebodem is van groot wetenschappelijk belang, want die herbergt meerdere rijke vindplaatsen van ongekende kwaliteit. Zo zijn er stenen werktuigen van Neanderthalers en grote hoeveelheden fossiele beenderen van mammoeten en andere ijstijddieren opgediept. Enkele jaren geleden is er het eerste bekende fossiel van een Nederlandse Neanderthaler gevonden, dat in 2009 in het Rijksmuseum van Oudheden werd onthuld. Het museum krijgt regelmatig werktuigen en fossielen aangeboden, o.a. van amateurpaleonthologen – en archeologen. In samenwerking met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Rijksuniversiteit Groningen worden die onderzocht en gedateerd, met soms spectaculaire resultaten.

Onderzoek naar inlegwerk in vroegmiddeleeuwse sieraden

door dr. Annemarieke Willemsen, conservator Nederland Middeleeuwen
Vroegmiddeleeuwse gouden en zilveren sieraden zijn vaak ingelegd met glas, email en (half-) edelstenen. In de afgelopen vijf jaar is het inlegwerk van zo’n 150 voorwerpen uit de 5e t/m 9e eeuw onderzocht met röntgenfluorescentie (XRF) om de precieze chemische s amenstelling van het inlegwerk te bepalen. Dit onderzoek doet het Rijksmuseum van Oudheden samen met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Daarna zijn in twee sessies 750 metingen verricht aan de rode granaten in honderd sieraden uit heel Nederland met een protonenbeamer (AGLAE). Dit vond plaats in het laboratorium van de Franse musea onder het Louvre, als deel van het internationale onderzoeksproject Charisma. Daarmee is de onverwachte herkomst van de ruwe granaten achterhaald en zijn bijzondere inzichten verkregen over het productieproces van de sieraden. Het vroegmiddeleeuwse handelsnetwerk blijkt zeer fijnmazig te zijn en zich uitgestrekt te hebben tot in India. Het onderzoek is uitgevoerd ter voorbereiding van de grote overzichtstentoonstelling ‘Gouden Middeleeuwen’ in het museum (25 april t/m 26 oktober 2014).

15.30 – 16.30 uur (in groepjes van 4-5 personen)
Kijkje achter de schermen
Een bezoek aan de depots van het museum en het restauratie-atelier, waar drs. Renske Dooijes op dat moment werkt  aan de restauratie van Middeleeuws glaswerk en klassieke Griekse vazen.

Aanmelden bij Mariëtte Bliekendaal: info@invivocommunicaties.nl
Museum geopend vanaf 10.00 uur; kaarten voor vrij entree liggen klaar bij de kassa.
Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden