Het bestuur heeft op voordracht van de beoordelingscommissie van het VWN-Tripfonds twee aanvragen gehonoreerd.

Corlijn de Groot gaat een reportage maken over de zogeheten diepvriesdierentuin in San Diego in Californië. Daar bewaart men genetisch materiaal van uitgestorven of op uitsterven staande diersoorten. Met dat materiaal kun je soorten letterlijk weer tot leven brengen. Is dat wel de manier om biodiversiteit te behouden?

Klaartje Jaspers gaat op reportagereis naar het gebied rond het oosten van de Oostzee om te onderzoeken wat er allemaal speelt in de houtstromen uit dat gebied naar onze biomassacentrales.

Inmiddels (november 2021) is hier een feature artikel uit voortgekomen in het Nieuwsblad Transport; zie (pdf) deel 1, deel 2, deel 3 & deel 4.

Er is in het VWN-Tripfonds nog steeds een aanzienlijk bedrag beschikbaar. Er gelden voorlopig geen deadlines, dus heb je een uitvoerbaar idee: doe een aanvraag!