De VWN-Publicatieprijs gaat dit jaar naar wetenschapsjournalist Jop de Vrieze voor zijn artikelen ‘Verovering van Amerika is bloedstollend voor Sanquin’ en ‘VS-strategie risico voor bloedfirma’ die werden gepubliceerd in de Volkskrant.

UTRECHT. Tijdens de Nieuwjaarsborrel van de VWN werd voor de vierde maal de VWN-Publicatieprijs uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor de beste journalistieke productie die is voortgekomen uit een VWN-activiteit in het jaar daarvoor. De inzendingen zijn beoordeeld door de deskundige jury bestaande uit George van Hal, de winnaar van de VWN-Publicatieprijs 2013, en Enith Vlooswijk van de VWN-Activiteitencommissie.

Allerlei excursies bleken een bron van inspiratie: het Beatrixfonds voor spierziekten in het Erasmus MC, de Deltagoot, het Nederlands Forensisch Instituut, het FrieslandCampina Innovation Center, Sanquin, Synchrotron, Bessensap en meer. De artikelen verschenen in diversie media, van vak- en publieksbladen tot kranten en internetsites – een mooie afspiegeling van hoe breed het werkveld eigenlijk is. En er waren dit jaar zowel Nederlandstalige als Engelstalige inzendingen.

Het viel de jury op dat de inzenders vrijwel allemaal beschrijvende journalistiek hadden bedreven, voornamelijk ‘hoe-zit-het-eigenlijk-verhalen’ en ‘wist-je-dat-artikelen’. Dergelijke artikelen, die complexe zaken op heldere en fascinerende wijze aan de man brengen, vormen de basis van de wetenschapsjournalistiek en – communicatie.

Eén inzender onderscheidde zich echter duidelijk van de rest door de journalistieke, op nieuwsgaring gerichte aanpak die aantoont dat ook wetenschapsjournalisten een echte neus voor nieuws hebben. Hij nam deel aan een excursie bij Sanquin bloedvoorziening en ving iets op over moeilijkheden rondom de FDA-goedkeuring van de plasmaproductie voor Amerikaanse afnemers. Hij legde contact met de Volkskrant, werd gekoppeld aan economisch journalist Merijn Rengers en ploos de kwestie uitvoerig uit. Een lang, goed geschreven achtergrondartikel voor de economiepagina en een nieuwsbericht, dat door verschillende media werd overgenomen, waren het resultaat.

De juryleden waren het snel eens dat deze inzending dit jaar de VWN-prijs verdient. “Wij willen daarom Jop de Vrieze van harte feliciteren. Hij liet met zijn artikelen ‘Verovering van Amerika is bloedstollend voor Sanquin’ en ‘VS-strategie risico voor bloedfirma’ zien hoe je met volhardend speurwerk kunt komen tot lezenswaardige, journalistieke artikelen uit de buitencategorie.”

Over de prijs
De VWN-Publicatieprijs is ingesteld om deelnemers aan excursies of andere activiteiten van de VWN te stimuleren hierover te publiceren. Dit kan een artikel zijn maar ook een videoproductie of radioprogramma. De prijs omvat eeuwige roem, vermelding op de VWN-site en bloemen en een boekenbon.