In dit symposium zullen twee klimaatwetenschappers, een communicatiewetenschapper en een journalist ingaan op de vraag hoe klimaatwetenschappers het beste kunnen communiceren? Hoe ga je om met verschillende publieken (beleidsmakers, politici, experts, het algemene publiek)? Hoe kan effectief over onzekerheid en waarschijnlijkheid gecommuniceerd worden? Is de rol van de ‘pure scientist’ het meest productief voor de klimaatwetenschap, of is de rol van ‘honest broker’, die publieken geïnformeerd wijst op de mogelijkheden zonder in de rol van ‘issue advocate’ te opereren?

Sprekers

  • Bart Strengers (Planbureau voor de Leefomgeving)
  • Bram Bregman (KNMI)
  • Hedwig te Molder (Wageningen UR en Universiteit Twente)
  • Jelmer Mommers (De Correspondent)

Onder leiding van: Willem Schinkel (EUR en De Jonge Akademie) en Appy Sluijs (UU en De Jonge Akademie)

Datum: 6 november 2015
Locatie: KNAW, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam
Aanvang programma: 14.00 uur

http://www.dejongeakademie.nl/nl/agenda/symposium-klimaatcommunicatie-de-publieke-atmosfeer

Aanmelden via: www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/aanmelden-symposium-klimaatcommunicatie