Iedereen heeft wel een mening over taal. Over het gebruik van hun hebben, over de taal van Cruijff, over sms-taal, over Engelse woorden in het Nederlands. Maar wat weten we eigenlijk van taal? In De taalcanon komen alle belangrijke vragen over taal aan bod. Kun je je moedertaal ook vergeten? Verschilt een gebarentaal per land? Bestaat er een talenknobbel?
Kun je een nieuwe taal bedenken? Is er ooit één oertaal geweest? Praten mannen en vrouwen verschillend? Hoe werkt spraakherkenning via de computer? Staan alle woorden in de Van Dale? En: wat is eigenlijk het nut van grammatica?
Alle facetten van taal worden in De taalcanon van alle mogelijke kanten belicht. Ruim vijftig taalwetenschappers schrijven met enthousiasme diepgravend en op een luchtige toon over dat wat hen zo boeit aan taal. Op deze manier wordt het verschijnsel taal voor iedereen inzichtelijk gemaakt.
De taalcanon is een initiatief van drie taalkundige verenigingen: Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap (Anéla), Algemene Vereniging voor Taalwetenschap (AvT) en Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT).
Uitgever Meulenhoff, 12 november 2012
ISBN: 9789029088701