Voor een 19‐jarige met een havodiploma en de droom om piloot te worden is het eenvoudiger om bij ABN AMRO een lening van anderhalve ton te krijgen dan voor iemand met een vaste baan die een huis wil kopen. De opleiding tot verkeersvlieger is zeer kostbaar, risicovol, eenzijdig en daardoor beperkt. Wie niet aan de slag komt als piloot is veroordeeld tot een slecht betaald baantje aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Wie denkt dat deze jonge mensen het probleem aan zichzelf te wijten hebben, heeft het mis. Het lijkt erop dat banken en sommige vliegscholen aspirant‐piloten jarenlang onvolledig en onduidelijk hebben voorgelicht over de risico’s van een lening voor de vliegopleiding, waarbij ze de arbeidsmarkt te rooskleurig hebben geschetst en de risico’s onderbelicht hebben gelaten. De leerlingen moesten fors in de buidel tasten voor een ‘veilig’ garantiefonds dat hun risico’s zou afdekken, maar dat in werkelijkheid alleen de risico’s van de bank dekt.
Uit onderzoek bleek al gauw dat de selectie van enkele vliegscholen veel te soepel is en dat de leningen op basis van deze selectie te gemakkelijk door de bank worden verstrekt. De politiek geeft niet thuis, terwijl de overheid in haar hoedanigheid als toezichthouder (AFM en ILenT) medeverantwoordelijk is voor de problematiek van de circa 1.300 werkloze verkeersvliegers in Nederland.
De paar piloten die in het buitenland een baan vinden, betalen meer voor hun stoel dan de passagiers. Ze financieren hun eigen training en moeten hiervoor weer veel geld lenen. Ze worden per uur ingehuurd en ook zo weer gedumpt. Deze jonge vliegers ondervinden chronische stress door hun financiële problemen, wat in combinatie met de hoge werkdruk van invloed is op de vliegveiligheid. Passagiers vliegen spotgoedkoop, maar tegen welke prijs?

Piloot: van held tot huurling.
Met voorwoord van luchtvaartdeskundige Benno Baksteen.

Uitgeverij Hestia Communicatie, Soest
292 pagina’s inclusief foto’s.
ISBN: 978-90-821048-0-6
NUR-code: 968
Prijs: € 17,50.
Kijk voor meer informatie op www.hestia-communicatie.nl.