De Visie Wetenschap stelt voor een Nationale Wetenschapsagenda te ontwikkelen. Die moet er eind 2015 zijn en moet de prioriteiten voor onderzoek in Nederland bevatten. De zogeheten kenniscoalitie (met NWO, KNAW, VSNU, TNO en de instituten voor toegepast onderzoek

[‘TO2’], Vereniging Hogescholen, VNO-NCW en MKB) zal zorgen dat de agenda er komt. Ook andere organisaties en personen kunnen meedenken.

De wetenschapsagenda bevat wetenschappelijke, industriële en maatschappelijke thema’s en wordt leidend voor een groot deel van de Nederlandse wetenschap. Ze werkt onder andere door in de profilering van universiteiten en geeft richting aan investeringen in de infrastructuur voor onderzoek.

https://podium.knaw.nl/thema/nationale-wetenschapsagenda/