Sanne Deurloo-beurzen2022-02-10T15:18:28+01:00

Sanne Deurloo-beurzen

Sanne Deurloo. Foto: Tessa Posthuma de Boer

De Sanne Deurloo-beurzen zijn opgezet als eerbetoon aan oud-voorzitter van de VWN Sanne Deurloo. Zij overleed in juni 2019 aan de gevolgen van borstkanker. Sanne speelde een stimulerende rol in het bevorderen van de wetenschapsjournalistiek en -communicatie. In het bijzonder was zij een bron van steun aan jonge collega’s in het begin van hun carrière. Indachtig haar gedachtegoed zijn de beurzen bedoeld voor leden van de VWN tot maximaal 35 jaar.¹

De beurzen kunnen aangevraagd worden door leden van de VWN tot maximaal 35 jaar voor het vergroten van de deskundigheid op het eigen wetenschapsjournalistieke- of communicatiespecialisme of van algemene wetenschapsjournalistieke of -communicatieve vaardigheden (denk bijvoorbeeld aan congresbezoek (fysiek of online) ter lering en het opbouwen van netwerken, of aan het verbeteren van journalistieke of communicatieve vaardigheden).

Als tegenprestatie voor honorering verwacht het VWN-bestuur een blog of anderszins een verslag (bijvoorbeeld voor de website van de VWN) dat vooral zal aangeven wat het congresbezoek of wat de scholing in termen van deskundigheidsbevordering en wijze lessen voor mede-VWN’ers heeft opgeleverd.

Er is 1000 euro per ronde voor de beurzen beschikbaar. Er is één ronde per kalenderjaar. Per aanvraag geldt een maximale honorering van 250 euro.

Aanvragen naar: sdbeurzen@vwn.nu

De VWN-Tripfonds-commissie toetst alle aanvragen of ze voldoen aan de voorwaarden, maar oordeelt niet over de inhoud. De honoreringsvolgorde wordt bepaald door loting, tot het geld op is.

Doel is altijd: het budget maximaal benutten en zoveel mogelijk aanvragers laten profiteren.

Voorwaarden Sanne Deurloo-beurzen

  1. De aanvrager is lid van VWN
  2. De aanvrager is tijdens het aanvragen nog niet ouder dan 35 jaar ²
  3. Aanvragen worden per e-mail ingediend op het adres dat daarvoor ter beschikking is gesteld tijdens de start van de aanvraagronde
  4. Aanvragen worden door de VWN-Tripfonds-commissie beoordeeld
  5. De aanvrager schrijft een artikel voor op de VWN-site over het congres, de scholing of waarvoor de honorering verleend is

¹ In 2020 is dit tijdelijk anders ivm. coronacrisis: geldt voor alle leeftijden
² In 2020 is deze leeftijdsbeperking tijdelijk opgeheven n.a.v. de ALV op 28 april 2020

Ga naar de bovenkant