Het Rathenau Instituut heeft een rapport uitgebracht over de stand van de wetenschapsjournalistiek. Het rapport met de titel ‘Wakers van de wetenschap‘ laat onder andere zien dat iets meer dan de helft van de wetenschapsjournalisten positief is over de toekomst.

Naast het rapport, publiceerde het instituut ook een verkenning naar hoe de wetenschapsjournalistiek in Nederland op dit moment functioneert. De verkenning bevat een inventarisatie van wetenschapsjournalistiek in de Nederlandse media. ‘Uit onderzoek blijkt‘ geeft een inzichtelijk beeld van wat de diverse media doen aan wetenschapsjournalistiek en welke functies van wetenschapsjournalistiek de media daarmee vervullen.

De VWN droeg onder andere bij aan het verspreiden van de enquête onder wetenschapsjournalisten.