Rijden onder spanning is het eerste Nederlandstalige boek op het gebied van de elektrische auto dat een zeer diepgravend en genuanceerd beeld schetst van de kansen en belemmeringen van elektrisch rijden. Zowel de zogeheten accuauto als de brandstofcelauto komen uitvoerig aan bod.
Naast allerlei technische en milieukundige aspecten krijgt de lezer ook inzicht in de boeiende geschiedenis van elektrisch rijden. Het boek is ook goed toegankelijk voor de niet in techniek gespecialiseerde lezer.
Rijden onder spanning
waarheen met de elektrische auto?
Rijkert Knoppers
Uitg. Siemes, Zutphen 2013, 176 pag, € 24,95.
Zie voor meer informatie: www.rijkertknoppers.nl