Dit lustrumjaar is erg online. Na een geslaagde online ‘pubquiz’ op donderdagavond 5 november, is er voor velen slechts weinig fysiek achtergebleven van deze activiteit, behalve voor de winnaars. Zij kregen allen een boek van VWN-leden toegestuurd.

Gelukkig is er in het verleden veel fysieks geproduceerd: van ontvangen brieven met soms prachtige briefhoofden, afschriften van eigen schrijven of verslagen van ALV’s, stapels notulen en bergen faxen over Europese activiteiten afgedrukt op inmiddels bijna onleesbaar thermisch papier.

Tussen al die archieven zit best het een en ander dat waard is ook nu nog te lezen, zoals het boekje dat de VWN in 1995 maakte ter gelegenheid van haar tweede lustrum. Het zijn verhalen van wetenschapsjournalisten van de vereniging met als opdracht: “Schijf het verhaal dat je het liefst had willen schrijven, maar dat niet mocht” geïllustreerd door Ad Oskam en met bijdragen van Liesbeth Koenen, Bas den Hond en Jos van den Broek.

Veel leesplezier met de onderstaande PDF:

Uit het hart geschreven