Kort geleden zette de NVJ een tarievencalculator online voor journalisten en fotojournalisten onder het motto ‘weet wat je waard bent’. De vraag naar wat je waard bent, staat wat dat betreft al heel lang. In het papieren VWN-archief kwamen we dan ook een interessant richtsnoer tegen, inclusief de berekening (pdf):

Tariefadvies uit 1997, wat heb je daar nou aan? Nou, een beetje geschiedschrijving kan soms geen kwaad en zo zien we dat de vraag wat iemand nou eigenlijk zou moeten verdienen al jaren rondwaart. Ook is duidelijk dat wat er verdiend wordt en wat men eigenlijk waard zou moeten zijn niet strookt. Toen bleek ook al dat de tarieven al enkele jaren niet aangepast waren. En dat zijn ze nog niet.

Alleen: het is lastig om te kijken naar bedragen die in guldens staan. Een bedrag van ruim 7000 euro bruto per maand klinkt namelijk als ‘aan de hoge kant’. In guldens moeten we dat alleen even door 2,20371 delen.  En daarna de inflatie nog even meenemen.

Laten we voor het gemak even die ƒ1000,- nemen van de beginnende wetenschapsjournalist. Per dag wel te verstaan (bij 650 declareerbare uren per jaar, uitgaande van een 37-urige werkweek). Nou ja, hoe die berekening zit, mag je zelf in het document uit ‘97 lezen.

Dus, ƒ1000,- is omgerekend naar euro’s €453,78. In 1997, 23 jaar geleden.

Met inflatiecorrectie kom je dan op 686 euro per dag. Dus een inflatie van ruim 51 procent (51,3124 om precies te zijn) als je de consumentenprijsindex van CBS erbij pakt. Dit klinkt heel heftig, maar uiteindelijk is het niet veel anders dan elk jaar een inflatie van rond de 2 procent.

Dit laat vooral zien dat over de hele linie de meeste mensen inmiddels veel minder verdienen dan toen. Niet alleen journalisten, terwijl de economie en productiviteit groeit.

Misschien kunnen we het advies aan het eind van het document overnemen: indien de vergadering hiermee instemt kan op basis van deze gegevens een folder voor afnemers geschreven worden met het tarief en een korte toelichting daarop, uitgegeven door de VWN. De leden kunnen die folder aanvragen om aan hun afnemers ter hand te stellen. Waarvan akte.