Voor de tweede ronde van het VWN Tripfonds, waarmee financiering kan worden aangevraagd voor bijzondere wetenschapsjournalistieke projecten, was slechts een aanvraag ontvangen die voldeed aan de criteria en is geheel gehonoreerd. 

Historisch publicist Gillis Kersting was de enige die in de tweede ronde een aanvraag indiende. Hij gaat in Roemenië archiefonderzoek doen ten behoeve van de eerste Nederlandse biografie over Ion Antonescu. Deze was in de Tweede Wereldoorlog premier van Roemenië en maakte van Roemenië de belangrijkste bondgenoot van Hitler. Daarnaast geldt Antonescu als een intrigerend, mysterieus en omstreden figuur. Kersting heeft het maximale bedrag van 750 euro ontvangen. Daarmee resteert uit de tweede ronde een bedrag van 2200 euro. Dit gaat mee naar de aanvraagrondes voor 2021.