Algemene Leden Vergadering

Over dit evenement

Categorie
ALV
Datum
20 mrt. 2024
Locatie
Se7en, Utrecht

Voorafgaand aan de ALV, van 16:30 tot 17:30 uur, is er een Discussiebijeenkomst: Hoe onafhankelijk zijn universiteitskranten en instellingsbladen écht? Daar kun je je apart voor aanmelden.

Programma ALV 20 mrt:
18.00 uur: inloop bij Se7en met gratis soep en broodjes 
19.00 uur: start ALV 
20.30 à 21.00 uur: Uitreiking Gouden Beitel, aansluitend borrel.

De stukken voor de ALV komen uiterlijk 5 mrt beschikbaar op de website (alleen voor leden).

++++++++++++++++++++++
Agenda ALV 20 maart 2024

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuren notulen vorige ALV
 4. Goedkeuren Protocol grensoverschrijdend gedrag
 5. Sociaal jaarverslag
 6. Sanne Deurloo-beurzen en Tripfonds
 7. Financieel jaarverslag 2023 en begroting 2024
 8. Verslag kascommissie
 9. Nieuwe kascommissie
 10. Decharge bestuur 2023/2024
 11. Bestuur 2024/2025
 12. W.v.t.t.k.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting