Externe fondsen

FBJP. Wetenschapsjournalisten kunnen ook een beroep doen op subsidies die door het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten worden verstrekt. Doel van het FBJP is namelijk het verlenen van financiële steun aan journalistieke projecten, biografieën, essays en andere vormen van non-fictie van bijzondere kwaliteit, die zonder steun van het Fonds niet tot stand zullen komen. De projecten moeten resulteren in boeken of in artikelen in krant, weekblad of tijdschrift.

Meer over het fonds

journalismfund.eu. Het journalismfund.eu, voorheen Pascal Decroosfonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten steunt journalisten financieel en anderszins die diepgravend en grensoverschrijdend onderzoek willen doen. De artikelen/programma’s moeten relevant zijn voor Europese doelgroepen. Naast beurzen voor onder meer reizen, vertalingen of eenvoudigweg tijd voor het doen van onderzoek ondersteunt het fonds ook netwerken voor onderzoeksjournalistiek voor het ontwikkelen en delen van ideeën en methoden.

Naar de website van JournalismFund.eu