Nieuws

Govert Schilling benoemd tot erelid

Govert Schilling benoemd tot erelid

Op de VWN-zomerborrel van vrijdag 7 juni 2024 is astronomiejournalist Govert Schilling benoemd tot erelid van de vereniging.

Een erelid moet, vanzelfsprekend, gedurende langere tijd verdienstelijk zijn geweest voor de vereniging. Govert is niet alleen al sinds de oprichting actief VWN-lid, maar heeft ook allerlei functies bekleed, waaronder het voorzitterschap. Hij is altijd bereikbaar voor advies, bijvoorbeeld toen het bestuur twee jaar geleden de werkzaamheden en financiën ingrijpend moest herstructureren. Govert was de eerste die zich meldde om een avond mee te denken. Meer recent was hij ook de eerste die na bestuurslid Jona Lendering een bijdrage leverde aan de rode-lichten-serie.

Maar meer in het bijzonder is Govert ook een voorbeeld voor de leden.

Er bestaat niet één vorm om wetenschap uit te leggen aan het grote publiek, en daarom zijn er ook allerlei instellingen en beroepsgroepen bij betrokken. Deze pluriformiteit is noodzakelijk omdat het wetenschappelijk bedrijf steeds meer onder druk staat, waardoor bestaande communicatievormen weleens minder goed werken. Variatie in de wetenschapscommunicatie is nuttig om het publiek te blijven bereiken.

En niemand heeft zoveel vormen beoefend als Govert. Hij schrijft boeken en artikelen, is columnist in de New Scientist, verschijnt weleens op televisie, is reisleider, beheert een website, verzorgt lezingen voor volwassenen en kinderen en voor scholen en bedrijven. En Govert maakte vorig jaar met Leoni Jansen de theatershow Starry, starry night.

Omdat de plaquette die bij het erelidmaatschap behoort nog niet geleverd was, kreeg Govert een bloemstuk mee, even veelkleurig als zijn wetenschapsjournalistieke portefeuille.

Sinds 2022 kan het bestuur ereleden benoemen. Govert voegt zich als vierde erelid in dit rijtje.