Protocol grensoverschrijdend gedrag

VWN wil graag een prettige en veilige omgeving bieden voor onze leden. Omdat niet iedereen dezelfde grenzen trekt, laat grensoverschrijdend gedrag zich moeilijk definiëren. Dit maakt de problematiek ingewikkeld.

Het is daarbij ook belangrijk om te weten wat de mogelijkheden zijn als je grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging hebt ervaren of gezien. Daarom hebben we deze handleiding en protocol gemaakt (login vereist).

Daar staat ook in hoe je de vertrouwenspersoon van de VWN kunt bereiken als je het moeilijk vindt om de kwestie met andere leden of het bestuur te bespreken. De vertrouwenspersoon van de VWN is Esther Koppejan. Zij werkt anoniem en informeert ook het bestuur anoniem; de melder en veroorzaker blijven onbekend.

Esther kan een luisterend oor bieden en melders informeren over oplossingsmogelijkheden en eventueel begeleiden bij het indienen van een klacht. Ze levert ook nazorg. 

Als je hulp nodig hebt of iets wil melden, neem dan het protocol door (login vereist).