Sanne Deurloo-beurzen

De Sanne Deurloo-beurzen zijn opgezet als eerbetoon aan oud-voorzitter van de VWN Sanne Deurloo. Zij overleed in juni 2019 aan de gevolgen van borstkanker. Sanne speelde een stimulerende rol in het bevorderen van de wetenschapsjournalistiek en -communicatie. In het bijzonder was zij een bron van steun aan jonge collega’s in het begin van hun carrière. Indachtig haar gedachtegoed zijn de beurzen bedoeld voor leden van de VWN tot maximaal 35 jaar.

De beurzen kunnen aangevraagd worden door leden van de VWN tot maximaal 35 jaar voor het vergroten van de deskundigheid op het eigen wetenschapsjournalistieke- of communicatiespecialisme of van algemene wetenschapsjournalistieke of -communicatieve vaardigheden (denk bijvoorbeeld aan congresbezoek (fysiek of online) ter lering en het opbouwen van netwerken, of aan het verbeteren van journalistieke of communicatieve vaardigheden). Wel dienen aanvragers eerst andere financieringsbronnen aan te wenden, zoals die van een werkgever, voordat ze deze beurs aanvragen.

Als tegenprestatie voor honorering verwacht het VWN-bestuur een blog of anderszins een verslag (bijvoorbeeld voor de website van de VWN) dat vooral zal aangeven wat het congresbezoek of wat de scholing in termen van deskundigheidsbevordering en wijze lessen voor mede-VWN’ers heeft opgeleverd.

Er is 1.200 euro per jaar voor de beurzen beschikbaar. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Aanvragers ontvangen binnen één maand bericht over evt. toekenning (dus vraag tijdig aan). Per aanvraag geldt een maximale honorering van 300 euro. Als eerst andere financieringsbronnen zijn aan te wenden, zoals die van een werkgever, dan 

Aanvragen naar: sdbeurzen@vwn.nu
Vermeld bij de aanvraag:

 • Je geboortedatum
 • Een link naar een webpagina over de activiteit, waarop ook de kosten staan vermeld. Of stuur een offerte of rekening mee met je aanvraag. 
 • Welke andere financieringsbronnen je hebt kunnen aanboren
 • De begin- en einddatum van de activiteit
 • Je bankrekeningnummer met tenaamstelling, zodat we onze bijdrage kunnen overmaken.

De VWN-Tripfonds-commissie toetst alle aanvragen of ze voldoen aan de voorwaarden, maar oordeelt niet over de inhoud. Bij meerdere aanvragen tegelijk wordt de honoreringsvolgorde bepaald door loting, tot het geld op is.

Doel is altijd: het budget maximaal benutten en zoveel mogelijk aanvragers laten profiteren.

Voorwaarden Sanne Deurloo-beurzen:

 1. De aanvrager is lid van VWN
 2. De aanvrager is tijdens het aanvragen nog niet ouder dan 35 jaar
 3. Aanvragen worden per e-mail ingediend op het adres dat daarvoor ter beschikking is gesteld tijdens de start van de aanvraagronde
 4. Aanvragen worden door de VWN-Tripfonds-commissie beoordeeld
 5. De activiteit waarvoor het geld nodig is, moet nog gaan plaatsvinden, niet eerder dan 1 maand na aanvraag. Aanvragen voor activiteiten die al hebben plaatsgevonden of al betaald zijn, worden niet in behandeling genomen of uitbetaald
 6. Deelnemers kunnen maximaal één keer per kalenderjaar een honorering krijgen
 7. Aanvragers dienen transparant te zijn over welke andere financieringsbronnen ze hebben aangewend
 8. De ontvanger overlegt maximaal drie maanden na afloop van de activiteit een afrekening van de gemaakte kosten, voor zover mogelijk met bonnetjes
 9. De aanvrager schrijft een artikel voor op de VWN-site over het congres, de scholing of waarvoor de honorering verleend is
PortretSanneDeurloo_-_Tessa_Posthuma_de_Boer.jpg
Sanne Deurloo. Foto: Tessa Posthuma de Boer